TJÄNSTER
philipp_rose_logo

Tjänster


Vad är en stenhuggare?

Vad gör en stenhuggare?

Vad kan en stenhuggare?

Hur kan en stenhuggare hjälpa mig?

Rådgivning

Vad ska jag göra? Hur mycket? Och hur ska det se ut?


Dessa frågor dyker som ofta upp i samband med byggnationer och skapande med sten.

I den tyska traditionen innebär en gedigen hantverksutbildning mer än enbart själva hantverketsutförandet. Materailkunskap, byggteknik, byggkemi, arkitektur- och konsthistoria är minst lika viktigt, vilket gör att hantverkaren också kan konsultera i sakfrågor kring byggnationer

Därför erbjuder jag konsultationstjänster i byggkonstruktion, utformning och besiktning.

Formgivning

Vid önskemål kan jag leverera gestaltningsförslag.


Oftast har mina kunder en mer eller mindre detaljerad föreställning om hur de vill resultatet ska bli. De vet för det mesta hur de vill ha det besällda konstverket eller byggnadsdelen.

Sten som material är dock begränsad i sig självt och det är inte alltid kundens önskemål går översätta i sten. Jag är bra på  tekniskt gestaltning, att hitta lösningar i utformnigen så att både kunden och materialet är med på noterna.

Utförande

Hur det ska bli till


Före uförandet planeras projektet med syn på kundens önskemål och konsultaion av tekninska och estetiska kriterier.

Sedan sker måttning och framtagandet av anbud och tids- och arbetsplan.


Stenhuggning är i mångt och mycket ett enmansjobb. När det kommer till montering däremot är det bäst att vara fler. Jag sammarbetar med andra företag för arbeten som kräver fler personer. Montage och huggning av större omfattning kan således genomföras.

Post- och Besöksadress Stenhuggare Philipp Rose  /  Mälby Björkudden  /  64692 Gnesta

Telefon +46 73 540 30 73  /  E-Mail philipp@stenhuggarerose.se


Stand 2017  /  Impressum

philipp_rose_logo_mini